Opiskelu ja työ


Teekkarit ovat aktiivisia työelämässä jo opiskeluaikana. Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneista yli puolet työskenteli lukuvuoden 2016–2017 aikana ja noin kahdeksan kymmenestä työskenteli kesällä 2017. Lukuvuoden aikana töissä olleista 59 prosenttia koki, että työ vastasi omaa opintoalaa. Kesällä töissä olleista vastaava luku on 73 prosenttia.
 

TEKin opiskelijajäsenten työskentely lukuvuoden 2016–2017 aikana


TEKin opiskelijajäsenten työskentely kesällä 2017


Työkokemus karttuu opiskelujen aikana. Suomalaisella tekniikan alan vastavalmistuneella on keskimäärin noin kaksi vuotta oman alan työkokemusta – se on kansainvälisesti verrattuna paljon.

Opintojen aikainen työ kartuttaa osaamista, ei vain lompakkoa

Keskeinen syy opintojen aikaiseen työskentelyyn on taloudellinen, mutta se ei ole ainoa syy.

Osaamisen kehittäminen ja omien uratavoitteiden edistäminen ovat merkittäviä kannusteita työskentelyyn. TEKin opiskelijatutkimuksen 2017 mukaan 67 prosenttia lukuvuoden aikana työskennelleistä ja 75 prosenttia kesällä työskennelleistä koki, että osaamisen kehittäminen on tärkeä tai erittäin tärkeä syy työskennellä.

Töissä opittu täydentää opintojen aikana saatavaa substanssiosaamista. Tutkimukseen vastanneet kokivat, että töissä kehittyivät erityisesti ongelmanratkaisutaidot, itseluottamus ja asenne oman osaamisen kehittämiseen työelämässä. Myös sosiaaliset taidot, itsetuntemus ja ajanhallinta kehittyivät töissä.

Osaaminen karttuu myös harrastuksissa ja esimerkiksi kiltatehtävissä, ei vain opinnoissa ja töissä. Oma osaaminen kannattaa opetella tunnistamaan ja sanoittamaan – ja hyödyntää sitten työnhaussa.

Vastavalmistunut työllistyy kokemuksella ja kontakteilla

Vuonna 2016 valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista oli jo valmistumishetkellä työsuhteessa 70 prosenttia. Viimeisimmän 12 kuukauden aikana valmistuneista diplomi-insinööreistä ja muista tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömänä oli lokakuussa 2017 vain 4,4 prosenttia. Tiedot perustuvat TEKin kyselytutkimukseen sekä TEMin ja Tilastokeskuksen aineistoihin. Katso tämänhetkiset luvut TEKin sivuilta.
 

Diplomi-insinööriksi vuonna 2016 valmistuneiden työllistyminen, n = 1 451
Lähde: Vastavalmistuneiden palautekysely, kysely toteutettu vuonna 2016


Tekniikan alan suomalaisten vastavalmistuneiden hyvään työllistymiseen on kaksi pääasiallista syytä: työkokemus ja kontaktit. Oman alan työkokemusta on valmistumishetkellä keskimäärin noin kaksi vuotta. Kolme neljäsosaa ilmoitti työllistyneensä joko diplomityöpaikkaansa tai muuhun opintojen aikaiseen työpaikkaan.

Opiskeluaikaisissa töissä onkin oleellista luoda kontakteja ja saada kokemusta omalta alalta. Se auttaa työllistymisen kannalta jatkossa.