Maailman paras työelämä


Mihin ammattiliittoja tarvitaan tänä päivänä? Rakentamaan erinomaista – ellei jopa maailman parasta – työelämää, kirjoittaa TEKin asiantuntija Jussi-Pekka Teini.

Viisipäiväinen ja 40-tuntinen työviikko, kesäloma, lomarahat, sairausajan palkka… Ammattiyhdistysliikkeen historialliset saavutukset Suomessa ovat kiistattoman kovia. Mutta mihin ammattiliittoja tarvitaan tänä päivänä, kun meillä on kaikki jo niin hyvin?

Suomessa perusasiat ovat kunnossa, mutta pärjätäkseen avoimilla markkinoilla globalisoituneessa maailmassa hyvä ei riitä. Työelämämme täytyy olla erinomaista, jopa maailman parasta. Tämä onkin TEKin tavoite ammattiliittona ja ammatillisena yhteisönä. 

Vakaus on hyvinvointiyhteiskunnan perusta

Moni näkisi Suomen työmarkkinajärjestelmän mieluummin parlamentaarisen päätöksenteon ohjauksessa kuin työmarkkinajärjestöjen käsissä. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaisi? Lopputuloksena olisi poukkoilevampaa työmarkkinapolitiikkaa kulloisenkin vallanpitäjän mieliksi.

Yksi Suomen merkittävimmistä vahvuuksista kilpailukyvyn kannalta on yhteiskunnan vakaus. Vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana TEK on aina valmis uudistumaan ja uudistamaan huolehtien samalla yhteiskuntamme vakaudesta.

Ajankohtaisia tavoitteita

TEK parantaa työelämää usealla kentällä.

Vaikutamme tekniikan alan yliopistokoulutukseen, jotta koulutuksen tuottama osaaminen vastaisi yhteiskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tiedostamme myös, että osaamisen kehittäminen ei rajoitu yliopisto-opiskeluun, vaan on yhä tarpeellisempaa ja arkipäiväistä läpi työuran. 
 
Työelämän kehittämisessä olemme viime aikoina keskittyneet erityisesti työelämän diversiteettiin ja työaikalakiin. 

  • Työpaikoilla diversiteetti eli työntekijäpohjan heterogeenisuus vaikuttaa tutkitusti myönteisesti muun muassa luovuuteen ja tuottavuuteen. TEK tavoittelee naisten osuuden kasvattamista tekniikan alalla. TEK myös edistää tekniikan alalta valmistuneiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Voisimmeko tehdä jotain lisää? Vinkkaa meille hyvistä käytännöistä!
  • Tavoittelemme työaikalain päivittämistä tälle vuosituhannelle, jotta se huomioisi jäsenistöllemme jo arkipäiväiset, modernit työn tekemisen tavat, kuten etätyöskentelyn.
  • Lisäksi aina ajankohtainen asia työelämän kehittämisessä on jäsentemme palkkakehityksen edistäminen.
  • Haluamme myös edistää työhyvinvointia ja jaksamista.
  • Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. TEK nollaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2022 mennessä. Lue lisää: TEK vs ilmastonmuutos

Aiheesta lisää

TEKin ajamat asiat ja edunvalvonnan esittely: www.tek.fi/fi/edunvalvonta 

TEKin hallituksen jäsen, TEKin Nuoret -valtuustoryhmän edustaja Juho Salmi kirjoittaa TEKin blogissa siitä, kuinka nyt on käynnissä uusi aalto ammatillista järjestäytymisessä. 

HelYEA on uusi verkosto nuorille. Se on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille, pääkaupunkiseudulla asuville tekniikan akateemisille.

TREngineers on verkosto tekniikan alan nuorille osaajille Tampereella.